OBIECTIVE:

  1. Dezvoltarea aptitudinilor si competentelor profesionale a 190 de elevi din invatamantul învățământul secundar și terțiar non-universitar prin participarea la programe de invatare la locul de munca/stagii de practica la agenti economici din domeniul agroalimentar in vederea integrarii pe piata muncii. Prin implementarea proiectului se urmareste dobandirea de abilitati si competente practice la standarde Europene, in conformitate cu nevoile firmelor din domeniul agroaliamentar si asigurarea de forta de munca calificata.
  2. Orientarea si consilierea profesionala a minim 190 de elevi din invatamantul preuniversitar învățământul secundar și terțiar non-universitar in vederea pregatirii acestora pentru viata activa si cresterea adaptabilitatii lor pe piata muncii. Prin orientarea si consilierea profesionala a tinerilor folosind instrumente si teste speciale se va realiza profilul socio-profesional al acestora, se va realiza traseul profesional si vor fi orientati atat din punct de vedere profesional, cat si in ceea ce priveste continuarea studiilor, accesarea programelor de calificare-recalificare. 
  3. Dezvoltarea de parteneriate intre intreprinderi si institutiIe de invatamant din Regiunea Nord-Est in scopul pregatirii profesionale integrate, conform cerintelor pietei fortei de munca in domenii cu potential competitiv conform SNC in domeniul agroalimentar. Proiectul sustine cooperarea locala si regionala prin orientarea asupra dezvoltarii relatiei unitatilor de invatamant cu agentii economici din domeniul agroalimentar, unul dintre principalele domenii de specializare inteligenta identificate pentru regiunea Nord-Est.

* INFO EDUCATIA este înregistrată în Registrul electronic de evidență al Autorității Naționale de Supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal cu nr.18833