www

Grup ţintă: cadre didactice, voluntari din ONG-uri, personal din instituţiile de cult, mass-media, alte instituţii publice.

Oferta se adresează persoanelor  care doresc să se perfecţioneze în ocupaţia de „Formator” sau celor care au experienţă practică de formator şi doresc certificarea competenţelor dobândite.

Condiţii de acces: studii superioare

Durata: 12 sesiuni

Certificare: La finalizarea cursului, în urma unui examen, se obţine un certificat de absolvire cu antetul MEC şi MMSSF şi  cu timbru sec aplicat de CNFPA, având regimul actelor de studii.

La cerere, se poate aplica şi apostilarea Haga, care va conferă recunoaşterea diplomei în toate ţările Uniunii Europene.

Unităţile de competenţă  dobândite la sfârşitul cursului sunt:

A. specifice ocupaţiei Pregătirea profesională a personalului

  • pregătirea formării
  • realizarea activităţilor de formare
  • evaluarea participanţilor la formare
  • aplicarea metodelor şi tehnicilor speciale de formare

B. opţionale Managementul programelor de formare

  • marketing-ul formării
  • proiectarea programelor de formare
  • organizarea programelor şi a stagiilor deformare
  •  evaluarea, revizuirea şi asigurarea calităţii programelor şi a stagiilor de formare